Tiếp cận hàng triệu khách hàng đang tìm, khám phá và mua tại Muaexpress

Kết nối thương hiệu của bạn với khách hàng Muaexpress bất cứ nơi nào họ chia sẻ, đọc, nghe, mua, nghiên cứu và tải xuống trực tuyến, trên các thiết bị

 

 

Bán nhiều sản phẩm

Quảng cáo các giải pháp giúp thúc đẩy bán sản phẩm và xây dựng thương hiệu của bạn

Biết thêm

 

Tăng doanh thu và khả năng hiển thị quảng cáo

Quảng cáo sản phẩm với những phương thức và công cụ hiện đại

Biết thêm

 

Tăng cường quảng cáo mạng xã hội và tương tác cộng đồng

Tạo liên kết công đồng và quảng cáo theo đối tượng nhằm tối ưu hoá tính hiệu quả quảng cáo

Biết thêm